Fakta: Säkerhetsplanering är extremt viktigt för programvaruutveckling.

Säkerhetspolitiken

Att hålla våra kunders data säkra är en absolut högsta prioritet hos Citinet Solutions. Vårt primära mål är att tillhandahålla en säker miljö, samtidigt som vi är uppmärksamma på applikationsprestanda och den övergripande användarupplevelsen.

Efterlevnad

End-to-End-säkerhet

Citinet Solutions är unikt positionerat för att vara värd för din anpassade arbetsflödesprogramvara helt på plats, i ett av våra datacenter eller på Amazon Web Services (AWS), och erbjuder integrerade integrerade säkerhets- och sekretessfunktioner. Vårt team vidtar ytterligare proaktiva åtgärder för att säkerställa en säker infrastrukturmiljö.

AWS datacenter

Amazon Web Services (AWS) upprätthåller en imponerande lista över rapporter, certifieringar och utvärderingar från tredje part för att säkerställa fullständig och fortlöpande toppmodern datasäkerhetssäkerhet (https://aws.amazon.com/compliance/programs/) . De har många års erfarenhet av att designa, konstruera och driva storskaliga datacenter.

Datacenter SOC 2-efterlevnad

Säkerhet och förtroende är en integrerad del av Citinet Solutions. Vi använder endast datacenter som uppnår revisionsintyg för Service Organization Controls (SOC 2) Trust Services Principles, med fokus på säkerhet. Deras fortsatta SOC 2-certifieringar säkerställer att våra organisatoriska och tekniska kontroller granskas oberoende minst en gång om året.

Applikationssäkerhet

All Citinet Solutions anpassade webbapplikationskommunikation är krypterad över 256 bitars SSL, som inte kan ses av tredje part och är samma krypteringsnivå som används av banker och finansinstitut. All data för våra anpassade arbetsflöden krypteras i vila med AES-256-kryptering.

Vi upprätthåller kontinuerlig strikt efterlevnad och följer stränga industristandarder för lagring, bearbetning och överföring av känslig information online.

Citinet Solutions övervakar aktivt löpande säkerhet, prestanda och tillgänglighet 24/7/365. Vi kör löpande automatiserade säkerhetstester och upprätthåller cybersäkerhetscertifieringar.

lock2

Kryptering vid vila

lock2

Tvåfaktorautentisering

lock2

Enkel inloggning (SSO)

Frågor om säkerhet eller efterlevnad?

Resursplanering och skapa arbetsflöden kan kompliceras.
Vi kan hjälpa.

Samarbeta med Citinet Solutions för att ta din informationsteknik till nästa nivå.