Anpassad Enterprise Resource Planning Software ANPASSADE PROGRAMVARILÖSNINGAR

Näringslivet drivs av data med en databas som motor. Det är viktigt att ha ett integrerat system eller ett ”ERP-system (enterprise resource planning"), eftersom det är mer känt. ERP är en term som beskriver kraftfull och flexibel affärsprogramvara.

Anpassad programvara för affärsresursplanering (ERP) hjälper företag att spåra och hantera information och resurser i organisationens olika segment och avdelningar. Dessa system inkluderar ett brett spektrum av funktioner, såsom produkt- och inköpshantering, redovisning, lagerhantering, redovisning, personalresurser, kundrelationshantering (CRM) och marknadsföring.

Vad är Enterprise Resource Planning Software? Se vår 90 sekunders video:

På grund av komplexiteten och antalet funktioner som är tillgängliga genom anpassad ERP-programvara har den traditionellt antagits av stora företag, men de senaste åren har det visat sig att anpassad ERP-programvara är extremt kostnadseffektiv för små och medelstora företag.

Vanliga typer av anpassad ERP-programvara som vi kan utveckla:

 • Mänskliga resurser
 • CRM
 • Ekonomi / redovisning
 • IT Helpdesk
 • e-handel
 • Supply Chain Management
 • Orderhantering
 • Lager och upphandling

Fördelar med anpassad ERP-programvara:

 • Minskad programvarukostnad: Anpassad ERP-programvara gör det möjligt för team att konsolidera sina verktyg till ett enhetligt system. Istället för att betala för separata prenumerationer för en supply chain management-, HR-, CRM-, leverans- och lagerprogramvara, betalar team för en enda plattform som hanterar var och en av dessa uppgifter i ett centraliserat system.
 • Ökad kommunikation: När alla sektorer i företaget samlar i en enda programvara för att planera och spåra affärshändelser kan all affärsdata göras tillgänglig för teamgranskning.
 • Informerade affärsbeslut: Med avancerad analys kommer djupare insikter, vilket ger beslutsfattare större detaljrikedom och en bättre förståelse för affärsinitiativ. ERP-programvarans anpassningsbara rapporteringsfunktioner ger ledare möjlighet att fatta mer välgrundade beslut och bättre positionera sin verksamhet för framgång.
 • Förbättrad tillgänglighet: ERP-programvara erbjuder företag oöverträffad synlighet i den dagliga verksamheten. Och all den informationen är tillgänglig i realtid, vilket ger användarna möjlighet att hämta och ändra data direkt.
 • Standardisering av processer: För stora tillverkningsföretag med flera anläggningar kan det vara viktigt att dela tillverkningsplaner och bästa praxis för produkt- och processstandardisering. ERP-system gör det möjligt för tillverkningsteam att lagra manualer, ritningar, regleringsinformation och viktig statistik för varje process på en enda sökbar plats. Detta gör att processer kan replikeras över län- och landslinjer utan att offra kvalitet eller hastighet.
 • Affärsinformation: För att i tillräcklig utsträckning kunna bedöma affärsresultat inkluderar anpassad ERP-programvarans business intelligence-funktionalitet anpassningsbara instrumentpaneler som visar operativa data från en organisation, vilket ger ledarna den information de behöver för att analysera prestanda och fatta välgrundade affärsbeslut.
 • Ökad driftseffektivitet: Genom processautomation och smalare arbetsflödeshantering kan ERP-programvara öka operativ effektivitet och produktivitet avsevärt.
 • Bättre organisation: Datahantering och desorganisation kan stagnera ett företag och hindra det från att nå sin fulla potential. Men med ERP-programvara kan individer i ett företag hitta den information de behöver i ett enda system, snarare än att jonglera med flera verktyg och riskera dubbla eller felaktiga data.
 • Arbetsflödesautomation: Vi kan automatisera rutinmässiga affärsprocesser och frigöra humankapital för att fokusera på mer sofistikerade uppgifter.

Ombordstigning och tid till implementering:

 • Anpassad ERP-programvara kännetecknas bäst av en kategorikategori: varje förekomst av programvaran kan bestå av olika funktioner och moduler som bäst passar företagets behov. Ombordstigning kan ta var som helst från ett par veckor till några månader beroende på storleken och komplexiteten i affärsbehovet.
 • Integrationer till befintlig programvara kan inkluderas, och priset på alla anpassade funktioner eller tilläggsfunktioner kan också inkluderas. Vi har dedikerade ombordteam som hjälper dig med övergången.

Byggt på FileMaker:

Citinet Solutions-programvara och applikationer är byggda ovanpå FileMaker-plattformen. FileMaker-plattformen är en enkel, skalbar och pålitlig databaseringsplattform som driver miljontals applikationer. Detta ger Citinet Solutions-kunder tillgång till säker, kraftfull underliggande teknik som kan skräddarsys specifikt för att förbättra din egen programvara. FileMaker är ett Apple-dotterbolag som tillhandahåller en enhetlig plattform för att skapa och distribuera anpassade appar för mobila, moln och lokala miljöer.

Resursplanering och skapa arbetsflöden kan kompliceras.
Vi kan hjälpa.

Samarbeta med Citinet Solutions för att ta din anpassade programvara till nästa nivå.